Coaching med häst når fler genom nytt Leaderprojekt

4 juli, 2019 | av: Anna Nyberg
Sylvia Persson och två av medarbetarna i företaget SylviaKPersson som nu ska utveckla idén kring coaching med häst.

Ett nytt projekt har fått pengar av Leader för att utveckla idén kring coaching med häst. Det är Skara Hästlands medlem, företaget SylviaKPersson, som ska driva projektet, och hon söker nu kontakt med fler samarbetspartners.

Sylvia Persson i Vinköl utanför Skara har arbetat med coaching med häst sedan 2010, då hon startade företaget SylviaKPersson. Hela tiden har hon önskat att hästarna ska komma alla till del. Och nu händer det. Den 25 juni 2019 fick hon beslutet om att finansieringen är beviljad till ett Leaderprojekt med just det syftet.

Sakta men säkert har Sylvia Persson utvecklat verksamheten och ger därmed hästarna på Frösviken möjlighet att hjälpa alla som önskar en förändring i sin situation, professionellt eller privat. Under 2018 formades idén om att skapa de affärsmässiga kopplingarna som gör att samhället på riktigt kan ta del av inte bara hästarna på Frösviken utan även djur och natur på andra gårdar.
− Ansökan till Leader lämnades in i mitten av november 2018 och sedan dess har jag själv smugit igång arbetet på eget bevåg. Nu när projektet är beviljat kan jag satsa fullt ut, berättar Sylvia Persson.

Vad innebär projektet egentligen?

Syftet är att skapa förutsättningar för ökad försäljning av naturunderstödda insatser med gården Frösviken som verksamhetsplats och hästarna som särskild resurs.

Det nya företaget ”Frösviken Utveckling AB” ska etableras för att affärsmässigt erbjuda kvalitativa tjänster inom rehabilitering på gården Frösviken, och dessutom ska en bok tas fram för distribution (i digital eller tryckt form) som förklarar vad coaching med häst innebär och varför man ska välja att ta in hästar i sin ordinarie verksamhet.

− För att lyckas med detta behöver vi anställa på Frösviken. Vi behöver knyta samarbeten med fler kompetenser för att kunna leverera vård, omsorg och rehabilitering fullt ut. Vi har redan kontakter med några professioner, men fler kan behövas. Och, vi behöver etablera kontakter med samhällets olika segment, chefer och upphandlare, säger Sylvia Persson.

− Om vi som jobbar med natur och djur ska möta samhällets behov kommer Frösviken inte att räcka till. Det övergripande syftet är att samtidigt bygga ett affärsmässigt koncept där Frösviken Utveckling AB samlar ihop stora affärer där flera kan gårdar leverera. Allt för att komma kunderna till mötes.
− En kommun eller ett stort företag som finns på flera orter i Sverige kan inte ha en enda leverantör. Det blir för stora avstånd och en coach räcker inte till. Behoven varierar också varför många olika kompetenser kommer behövas. För detta söker vi kontakter med alla delar av näringslivet, vård, skola, omsorg och så vidare-

Sylvia Persson hoppas nu få kontakt med fler som jobbar med liknande verksamheter.
− Det här handlar om att skapa det som på riktigt behövs för att få det att fungera när hästarna tas in som en normal del i verksamheterna istället för endast ”på prov” eller ”ett projekt”.

Har du själv en gård som du skulle vilja kommer till användning i dessa syften? Vill du vara med och samskapa en framtid där hästar är en naturlig del i utveckling av människor i näringslivets och samhällets alla olika delar? Varmt välkommen att höra av dig! www.sylviakpersson.se/kontakt

Länk till presentationen av SylviaKPersson från 2017 på Skara Hästlands hemsida

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram