Forskare undersöker torkans effekter för hästnäringen

5 november, 2019 | av: Anna Nyberg
Stödutfodring i hagen blev nödvändigt under den torra sommaren 2018.

Två forskare vid Lunds universitet undersöker hur hästnäringen och andra näringar på landsbygden i södra Sverige drabbades av torkan under 2018, samt vilka effekter detta fått fram tills idag. Nu behöver de hjälp av hästföretagare med att samla information.

Syftet med projektet är att skapa ett kunskapsmaterial kring hur man hanterade situationen, liksom att bredda diskussionen kring vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att höja beredskapen för framtida extremsituationer kopplade till klimatet.

Forskarna Tomas Germundsson Sara Brogaard har nu gjort en enkät som särskilt riktar sig till hästföretagare, och fått hjälp av Hästnäringens Nationella Stiftelse med att få den spridd.

All information som kommer in via enkäten kommer att behandlas enligt gällande regler, och svaren kommer inte kunna kopplas till person eller gård. Forskarna behandlar alla uppgifter i enlighet med bestämmelserna vid Lunds universitet.

Här finns enkäten

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram