Hållbara hästkrafter - Ett projekt med hästen som utgångspunkt för utveckling av Skara

29 januari, 2016 | av: AlizonWeb

hallbara_hastkrafter

Under tretton veckor med start i september 2015 studerade 31 sistaårsstudenter från Chalmers utbildning Arkitektur Skaras möjligheter och utmaningar i ett långsiktigt framtidsperspektiv. Dessutom tog de fram förslag på nyckelprojekt för att stärka Skaras möjligheter till en hållbar utveckling. Ett av projekten hade hästen som utgångspunkt för utvecklingen av Skara, buy projektet kallas "Ett hållbart regionalt hästcentrum". Projektet är nu klart och i rapporten kan man läsa följande:

"Det här projektet handlar om hästar. Vi har jobbet med utveckligen av ett hästcentrum i Axvall, treatment strax utanför Skara. Målet är att undersöka hur det stora hästintresset som finns i Skara kan vara en utgångspunkt för ett hållbart utvecklingsprojekt. Hur kan hästar, de som är intresserade av hästar och de aktivitier som omgärdar dem vara en katalysator för förändringar i samhället i stort.

Projektet utgår från området kring Axvall, som samlar både hästägare, ridskolor, stall, samt Axevalla Travbana, en av de större travbanorna i Sverige. I närheten av travbanan ligger Skaraortens Ryttarförening med egna anläggningar. Utöver de hästrelaterade aktiviteter som finns kring Axvall idag så kommer det från hösten 2016 finnas ett nytt regionalt gymnasium för hästsport vid Axevalla travbana.

Utgångspunkten för det här projektet är organisationen Skara Hästland, en samarbetsorganisation för de aktörer som berörs av utvecklingsplanerna på ett nytt hästcentrum runt Axevalla."

På följande länk hittar du det spännande resultatet av projektet. Här kan du läsa om många spännande utvecklingsmöjligheter med tillhörande illustrationer.

http://skara.se/download/18.581c6675152367c2557148aa/1452757680501/H%C3%A5llbara_h%C3%A4stkrafter_booklet_svenska.pdf

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram