Hästföretagare fruktar långvariga följder av coronakrisen

1 juni, 2020 | av: Anna Nyberg
Marina Bengtsson och Gunnel Marwén Kastenman i Skara Hästlands styrelse.

Redan nu har många hästföretag drabbats genom coronapandemin, och på sikt kan följderna få stor påverkan för sektorn. Det visar Skara Hästlands enkät till hästföretagare i främst Västergötland i maj 2020.

Ett 40-tal hästföretag har svarat på enkäten som gick ut i mitten av maj, däribland hästföretagare som driver inackorderingsstall, företagare som utbildar och tränar hästar och ryttare, liksom uppfödare och verksamma inom hästhälsa. En majoritet av de svarande är egenföretagare utan anställda.

13 av de svarande uppgav att deras företagande påverkats negativt i ganska hög eller mycket hög grad på grund av coronakrisen.

Här är några exempel:
”För stunden kan vi ej arrangera clinics/träningshelger. Förutspår även försämrade möjligheter att sälja föl/unghästar.”
”Den utländske tränaren jag anlitar kan ej komma (ca 10 dagars uteblivande av kurs).”
”Just nu känner jag inte att jag påverkas direkt. Däremot har försäljningen av travhästföl blivit osäkrare i om att folk inte vet hur framtiden ser ut. Det har även påverkat prispengarna i löp vilket i sin tur påverkar uppfödarpengarna negativt.”
Turismkörning, brukar ha bokade turer med häst och vagn och kurser, allt blir inställt pga corona.”
”Fler elever avbokar lektioner pga sjukdom. Större sällskap, möhippa, företagsevent som gav stora intäkter finns inte längre. Mer stalljobb då privathästägarna blir sjuka och jag måste sköta deras hästar också.”
”Jag kan se att det är svårare än vanligt att komma ut till nya kunder. Jag upplever att de flesta håller sig till resan känt folk just nu.”
”Inackorderingarna säger upp sig då de inte har sina arbeten kvar”
”En del ägare har valt att ta hem sina hästar nu när det inte är några tävlingar”

− Hästföretagare som är beroende av besöksnäring och turism är några av dem som har det tufft nu, säger Gunnel Marwén Kastenman, ordförande i Skara Hästland.
− Många efterlyser skattelättnader och statligt stöd riktat till landsbygdsföretag, medan andra efterlyser hjälp att komma igång med digitala verktyg, kurser i digital teknik samt marknadsföring, fortsätter hon.

− Den mest oroväckande slutsatsen är de problem som många hästföretagare fruktar på längre sikt, där över hälften av de svarande befarar sämre betalningsförmåga hos kunderna, och en fjärdedel räknar med ett minskat kundunderlag, som en följd av att kundernas ekonomi går ner, säger Gunnel Marwén Kastenman.

Erika Andersson och Jonas Pettersson tillsammans med ridskolehästen Agge hos Skaraortens Ryttarförening.

Jonas Pettersson och Erika Andersson är två hästföretagare i Skaraborg som påverkats.
− Vi har vår verksamhet uppbyggd på flera ben som väl är, så när mina uppdrag minskat eftersom tävlingarna varit inställda, har min hustru Lisas uppdrag som tränare ökat, säger Jonas Pettersson som utbildar och tävlar dressyrhästar.

Erika Andersson är både hoppryttare och tränare, och har haft mer träningar än vanligt denna vår, när eleverna valt mer träning när de inte kunnat tävla.
− Men nu när tävlingarna börjar komma igång blir det nog färre träningar, säger Erika som dessutom hade planerat för ridläger i juni hemma på Backgården i Axvall.
− Vi har flyttat lägret till augusti, och hoppas kunna genomföra det då.

Både Jonas och Erika ser ett behov av att utveckla sitt företagande.
− Hästföretagare kanske inte är kända för att vara i framkant när det gäller digitala verktyg, och det kan vara bra att vi nu tvingas in i den världen, säger Jonas Pettersson.

Det finns många lösningar för tränare som vill möta sina elever online för att spara på onödiga resor, och det är ett exempel på verktyg som fler skulle kunna ta till sig.

Skara Hästland planerar nu att gå vidare med just kompetensutveckling av hästföretagare.
− Jag vill hellre gå en kurs i angelägna frågor än sitta hemma och studera på egen hand, säger Erika Andersson.
− Ett annat ämne jag vill lära mig mer om är miljö och hållbarhet som hästföretagare, säger Jonas Pettersson.

I enkäten till hästföretagarna fick de svarande också lista eventuella positiva effekter av coronakrisen. Bland svaren nämns att fler hingstar nu är tillgängliga på färsk semin eftersom de inte tävlar, att fler kanske vill köpa häst när de måste vara hemma och inte kan resa, att människor har mer tid till ridning och träning, och att det kan bli större efterfrågan på svenska hästar eftersom det inte är görbart att åka utomlands för att köpa häst.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram