Hästgödsel sökes till biogasanläggning i Götene

15 december, 2020 | av: Anna Nyberg

En stor biogasanläggning planeras i Götene, och till denna anläggning söks nu hästgödsel i stora mängder. För att driva anläggningen går det år 300 000 ton stallgödsel per år – från hästar och andra djur.

Det är biogasföretaget Gasefuels AB i Töreboda som arbetar med ett projekt åt Götene biogas ekonomisk förening. Projektet finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg och syftet är att ta reda på förutsättningarna att använda hästgödsel i en planerad biogasanläggning i Götene. Det övergripande målet med projektet är att främja energiproduktion och sysselsättning på landsbygden.
Fördelar med att använda hästgödsel i biogasproduktion och därmed få fram biogödsel är bland annat:

  • Ett ur klimatsynpunkt mycket bra sätt att få fram energi  
  • Främjar sysselsättningen på landsbygden
  • Lättare styra tillförseln av växtnäring.
  • Ökad mängd växtnäring som kan tillgodogöras av växterna
  • Jämnare spridning
  • Ett miljöriktigt och enkelt sätt att ta hand om gödseln för hästföretagare.
  • Göra en miljöinsats genom att få ut energi från en restprodukt

En utmaning är insamling och transporterna av gödslet till Götene.
Därför söker projektet i första hand kontakt med hästgårdar och stall inom en tremilsradie från Götene. Det är viktigt att gårdarna har en gödselförvaring som är lättåtkomlig för stora bilar.

Men andra hästverksamheter längre bort kan också vara intressanta.

Projektledare Anders Benjaminsson vill nu komma i kontakt med intresserade hästhållare för att diskutera förutsättningarna för att använda hästgödsel till biogasproduktion.

Ta kontakt med:

Gasefuels AB
Anders Benjaminsson
Harstensmossen 18
545 93 Töreboda
anders.benjaminsson@gasefuels.se
Tel 0708452106

Skara Hästland kommer att följa detta projekt med intresse, eftersom ett av syftena med Skara Hästland är att erbjuda bra lösningar och samarbeten för hästföretagare.

Om intresset blir stort kommer Skara Hästland i samarbete med Gasefuels att arrangera ett informationsmöte i början av 2021.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram