Hästkonst i fokus i nytt projekt

8 februari, 2017 | av: AlizonWeb

 

I år kommer vi att få se flera Konstnärliga häststatyer runt om i Skaraborg. Statyerna är en del av Skara Hästlands nya kulturprojekt som har fått finansiering via Skaraborgs Kommunalförbund och Grevillis fond.

Skara Hästland har startat upp ett helt nytt konstprojekt där hästen är i fokus. Projektet heter Konstnärliga hästar och kommer att pågå under 2017. Projektet har beviljats stöd om totalt 250 000 kr från Skaraborgs Kommunalförbund och 40 000 kr från Grevillis Fond. Projektet sker även i samverkan med Skara, Falköping, Mariestad och Skövde kommun. ”Projektet är viktigt för Skaraborg eftersom det syftar till att utveckla kultur och samhälle med fokus på barn och unga.”, säger Claes Fahlgren, näringslivsstrateg på Skaraborgs Kommunalförbund.

Syftet med projektet Konstnärliga hästar är att stärka kulturlivet och bredda kulturutbudet med koppling till hästen i vårt område. Projektet vill ge ungdomar i Skaraborg möjligheter att upptäcka hästens betydelse i kulturen och vidareutveckla deras kulturintresse med hjälp av hästar.

Tanken är att skapa ett antal fullstora häststatyer som konstnärer och skolelever ska få färgsätta tillsammans. Dessa Konstnärliga häststatyer kommer sedan att turnera runt i ett par kommuner i Skaraborg.
”Vi tror att dessa häftiga konstverk i offentliga miljöer kommer att väcka mycket uppmärksamhet bland allmänheten, både i och utanför Skaraborg.” säger projektledare Malin Fahlesson, Hushållningssällskapet Skaraborg.

I projektet ingår även konstnärliga hästaktiviteter på ett antal skolor i de deltagande kommunerna. Projektet avslutas med en gemensam konstutställning, Horse N Art, där de Konstnärliga häststatyerna visas upp tillsammans med andra verk med hästanknytning av lokala konstnärer, keramiker, konstsmeder, textilkonstnärer, skulptörer med flera.

För mer information kontakta:
Malin Fahlesson, projektledare
070-354 03 66
malinfahlesson@hushallningssallskapet.se

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram