Hästnäringen ger 2 500 jobb i Västra Götaland

26 november, 2018 | av: Anna Nyberg

Västra Götaland är en av de ledande regionerna när det gäller hästar och hästnäring i Sverige. Det visar en färsk rapport som ger helt nya siffror om hästnäringens betydelse.
Tidigare skattningar har visat att hästnäringen och dess kringeffekter omsätter 48 miljarder kronor. Den nya rapporten visar att det handlar om 72 miljarder.

Rapporten heter Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen och är den första genomgripande utredningen om hästnäringens samhällsekonomiska betydelse sedan 2004.
I Sverige finns 355 500 hästar enligt Jordbruksverkets senaste mötet, och i rapporten konstateras att 16 900 personer beräknas jobba heltid med hästar och hästnäring i Sverige. Bara ridskolor och ridhästträning omsätter 1,6 miljarder och innebär 3 000 arbetstillfällen.

Ser vi till Västra Götaland så finns det uppskattningsvis 56 400 hästar i regionen. Hästnäringen omsätter ungefär 4,2 miljarder och skapar närmare 2 500 arbetstillfällen, bland annat som ridlärare, tränare inom ridsport och trav, hovslagare, uppfödare, foderproducenter, ägare av inackorderingsstall och försäljare av hästrelaterade varor och tjänster.

Bakom utredningen står Högskolan Dalarna med fil dr Tobias Heldt i spetsen.
– Vi har utvecklat en statistikmodell, en så kallad Business Intelligence-modell, som är den första i sitt slag. Nu har vi svart på vitt vad hästnäringen betyder, inte bara på nationell nivå utan även på regional nivå samt för olika typer av hästar. Modellen är utvecklad för att kontinuerligt kunna göra uppdateringar och förbättringar och på så sätt kunna följa utvecklingen i hästnäringen, säger Tobias Heldt.

– Statistikmodellen är mycket efterlängtad, säger Stefan Johanson, vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Att kunna presentera aktuella och väl underbyggda siffror om vår näring är oerhört viktigt i vårt påverkansarbete när vi träffar politiker och andra beslutsfattare. Hästen och näringen omkring den är viktig i samhället på flera olika sätt, bland annat för landsbygdsutveckling, jobb och inte minst glädje och välmående. Med stark statistik kan vi jobba vidare för att ta till vara hela branschens potential, säger Stefan Johanson.

 

 

FAKTA

Utredningen presenteras med tabeller, grafer och i text via denna länk.

Rapporten är resultatet av ett samverkansprojekt initierat av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst, Svensk Travsport, ATG, Högskolan Dalarna och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ytterligare samarbetspartners i utvecklingsprojektet var Svenska Ridsportförbundet, Region Västra Götaland, Länsstyrelsen Stockholm samt Jordbruksverket.

TABELL

Så här ser hästnäringen ut i Västra Götaland, med uppskattningsvis 56 400 hästar

Verksamhet                                       Omsättning i mkr    Antal helårssysselsatta

Alternativbehandling och hästmassage 81,7 153,1
Apoteksvaror (inkl.avmaskning) 38,7 14,5
Avel och uppfödning 202,8 152,1
Foder-och ströproduktion 451,9 350,2
Försäkringstjänster 98,9 29,7
Hovslageri 246,2 326,3
Inackorderingsverksamhet 584,1 219,0
Kör-och ridtjänster (provision) 10,0 18,7
Rese-och transporttjänster 99,5 24,9
Sluthantering och slakt 9,7 3,6
Tilläggsfoder och vitaminproduktion 23,4 8,8
Tränartjänster 136,5 256,0
Tränings-och lektionstjänster 253,9 476,0
Varor och utrustning 538,2 201,8
Veterinär- och vaccinationstjänster 214,2 187,5
Totalt 4 223,76 2 487

Skåne och Västra Götaland är de två stora hästområdena, som vardera står för omkring 15 procent av omsättningen i hästsektorn.

 

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram