Invigningar och nybyggen teman på årsmötet

2 april, 2018 | av: Anna Nyberg

Louise Albansson Brohede berättade om 2018 års verksamhetsplan.

Klartecken för satsning på Axevalla Hästcentrum, invigning av islandshästbanor på Axevalla och byggstart på Skålltorp var bara några av alla händelser i Skara Hästland 2017. Vid årsmötet 26 mars presenterades verksamhetsberättelsen för medlemmarna, och det 20-tal medlemmar som var närvarande godkände denna.

På årsmötet presenterades också en verksamhetsplan för 2018.

Islandshästbanorna på Axevalla invigdes i maj 2017.

Under 2018 kommer gödselprojektet att avrapporteras, en politikerträff kommer att arrangeras i samarbete med Axevallatravet, en kartläggning av hästföretag i Skara med omnejd ska genomföras, och Skara Hästland ska driva projektet Häståret, då minst 15 hästinriktade aktiviteter ska genomföras.

Dessutom planeras en Hästival under hösten.
Diana Svensk omvaldes till ordförande i Skara Hästland, och de flesta ledamöterna omvaldes också. Ett skifte görs angående ledamoten som utses av Skaraortens Ryttarförening. Där går föreningens nyvalda ordförande Marina Bengtsson in som ledamot i Skara Hästlands styrelse i stället för Monica Andersson, som kommer att avtackas vid ett senare tillfälle för sin mångåriga insats i föreningen.
Vid årsmötet reviderades föreningens stadgar. Revideringen bestod främst av mindre justeringar och språkliga korrigeringar.

När bokslutet skulle behandlas visade det sig att alla ekonomiska poster inte hade kommit med. Årsmötet beslutade därför bordlägga den punkten, liksom även frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

Medlemmarna kommer att kallas till ett nytt extra årsmöte inom kort för att gå igenom dessa ärenden.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2017.

Verksamhetsplan för Skara Hästland 2018

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram