BYS Biologiska Yrkeshögskolan Skara

Kontaktinformation

Besöksadress: Uddetorp
Postnr: 53296
Ort: Skara
Telefon: 010-4550830
Epostadress: naturbruk.bys@vgregion.se
Hemsida: www.bys.nu

Detta är BYS Biologiska Yrkeshögskolan Skara

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, BYS, startade 1996 med de båda Kvalificerade Yrkesutbildningarna (KY) Agrotekniker och Livsmedelstekniker. Företagande med häst tillkom 1998. År 2006 upphörde Livsmedelsteknikerutbildningen. I stället startade utbildning av Bioenergitekniker. BYS var därmed bland de allra första KY-utbildningarna i landet.
De studenter som startade sin BYS-utbildning fram till och med år 2009 utbildades inom det Kvalificerade yrkeshögskole-konceptet (KY), men från och med hösten 2010 tillhör BYS den nya myndigheten Yrkeshögskolemyndigheten (Yh) som är ett nytt gemensamt regelverk och samordnare för alla eftergymnasiala yrkesutbildningar. BYS huvudman är sedan 2008 Västra Götalandsregionen.
BYS finns i Skara, som ligger 13 mil från Göteborg och 35 mil från Stockholm. Vi finns på Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) campus och vi delar även lokaler med dem och får på det sättet bland annat tillgång till föreläsningssalar, datasalar och universitetsbibliotek.
Eftersom vi har riksintag kommer det studerande från hela Sverige.

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram