Medlemskap

Angående medlemskap 2023
Under hösten görs en utredning över Skara Hästlands fortsatta roll. Enligt stadgarna ser medlemskapet ut som nedan, dock tar vi inte ut någon medlemsavgift under året.

Vem kan bli medlem?
- Näringslivet ( juridiska personer )
- Föreningar
- Kommuner
- Organisationer inom hästsporten och lantbruksnäringen

Vad kostar medlemskapet?

Vad ingår i medlemskapet?
- I medlemskapet ingår att verksamheten syns i vårt medlemsregister där verksamheter delas in i olika kategorier och visas med namn, beskrivning, logotype, kontaktuppgifter.
- Medlemmar får lägga in sina aktiviteter i vår kalender på hemsidan
- Skara Hästland marknadsför sina medlemmar genom att de kan använda våra marknadsföringskanaler.

Hur blir man medlem?
Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter, till kontakt@skarahastland.se

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram