Information om medlemskap

Angående medlemskap 2023
Under hösten görs en utredning över Skara Hästlands fortsatta roll. Enligt stadgarna ser medlemskapet ut som nedan, dock tar vi inte ut någon medlemsavgift under året.

Vem kan bli medlem?
- Näringslivet ( juridiska personer )
- Föreningar
- Kommuner
- Organisationer inom hästsporten och jordbruksnäringen

Vad kostar medlemskapet?
Ingen avgift 2023

Vad ingår i medlemskapet?
- I medlemskapet ingår att verksamheten syns på hemsidan i vårt register av medlemmar samt med logotypen i högerkolumnen.
- Medlemmar får lägga in sina aktiviteter i vår kalender på hemsidan
- Skara Hästland marknadsför medlemmar genom att de får en "gräddfil" i våra marknadsföringskanaler.
- Medlemsrabatt på kurser och annat som Skara Hästland arrangerar
- Tillgång till nätverket som Skara Hästland har, med kontakter inom hästsektorn och kunskap om myndigheter som har med hästsektorn att göra

Hur blir man medlem?

Skicka ett mail till kontakt@skarahastland.se

Här finns Skara Hästlands stadgar

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram