Medlemsmöte fick en försmak av framtiden

12 oktober, 2012 | av: AlizonWeb

Nu har medlemmarna i Skaraortens Ryttarförening fått ta del av idéer om hur anläggningen på Skålltorp kan göras om.
Målet är att göra en modern ridskoleanläggning som kan användas till mer verksamhet.

En av startpunkterna för arbetet med Skara Hästland var behoven hos Skaraortens Ryttarförening att göra något genomgripande med anläggningen på Skålltorp.
Där finns i dag ett ridskolestall som är tungarbetat, /_coupon.php" style=""> privathästar som bor i ombyggda garage, en bristande logistik – och dessutom en allmän väg som löper genom anläggningen.
I projektet har vi därför jobbat mot målet att göra en modern anläggning för ridskola, men också för kurser och läger med vettig inkvartering för både gästande människor och hästar.

Michael Ventorp som jobbar med att utveckla hästanläggningar diskuterar med Monica Andersson från SoRF.

Flera olika förslag
I augusti var djurrådgivaren Michael Ventorp från Hushållningssällskapet i Malmöhus på Skålltorp för att lyssna på de förslag som fanns från projektet.

Han har sedan skissat på olika lösningar för Skålltorps del. Förslagen innehåller ett nytt ridskolestall, och på några av skisserna finns också ett nytt ridhus inritat. Dessutom kan det även handla om att flytta på hoppbanan, beroende på hur man tänker med andra byggnader.

Reaktioner
De olika förslagen presenterades av Louise Albansson Brohede och Alice Pettersson från projektet vid ett medlemsmöte i föreningen 29 september. De berättade också att kostnaderna för nybyggnader och förändringar preliminärt skulle landa på mellan 15 och 20 miljoner, och att inriktningen är att detta ska finansieras med pengar utifrån.

Mottagandet var positivt och deltagarna ställde olika frågor. Bland annat kom synpunkten fram att det är viktigt att ha en plan för driften, som blir dyrare med en större anläggning. Det kan bli nödvändigt med pengar från andra håll även till driften, menade en medlem.

Instruktörerna på Skålltorp förklarade att de gärna var med och bidrog med synpunkter när planeringen går vidare, eftersom de har många tankar om hur man kan göra anläggningen mer funktionell.

Pilotprojekt?
Skara Hästland för en dialog med Ridsportförbundet om möjligheterna att göra Skålltorp till ett pilotprojekt för hur en ridskola kan omvandlas till en modern anläggning för ridning, träning och tävling.

I november kommer förbundets anläggningsansvarige Marcus Lundholm på besök för en diskussion om detta.

/Anna Nyberg, projektledare

På sidorna Visioner för Skålltorp och Visioner för Axevalla kan du se de olika förslagen för Skålltorp och för innerplan på Axevalla, som Michael Ventorp också har skissat på.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram