Lång lista av förslag

Lång lista av förslag

Louise Albansson och Monica Andersson i styrgruppen är imponerade över den långa listan av förslag som lämnades under mötet om Skara Hästland.

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram