Ny lag om hästförsäljning har trätt i kraft

3 maj, 2022 | av: Anna Nyberg

Den 1 maj trädde den nya konsumentköplagen i kraft. För första gången finns nu en särskild lagstiftning som reglerar försäljning av levande djur.

Konsumentköplagen reglerar affärer då en företagare, eller näringsidkare, säljer något till en privatperson. Normalt anses privatpersonen/konsumenten vara i underläge gentemot näringsidkaren/företaget, men när det gäller köp av dyrare djur läggs ett större ansvar på köparen att undersöka djuret, för då anses köparen ha en viss kunskap.

Det betyder bland annat att en veterinärundersökning blir i princip obligatorisk i samband med hästköp, och det kommer också att innebära att veterinärerna måste bli ännu mer säkra på att köparen förstår innebörden i vad som upptäcks vid besiktningen.

I dag är det inte ovanligt att köparen inte finns med vid besiktningen, men det blir än viktigare att köparen faktiskt är med och följer vad som händer där.
− Det är viktigt att veterinären kan ha en diskussion med köparen om eventuella fynd och vad de kan ha för betydelse. Om köparen inte är med, kan det bli problem senare, säger Lena Malmgren, veterinär och ordförande i Veterinärförbundets hästsektion.

I lagtexten står att: "Om konsumenten före köpet har undersökt djuret eller utan godtagbar anledning låtit bli att följa näringsidkarens uppmaning att undersöka det, får konsumenten inte som fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen."

I den nya konsumentköplagen gället att fel som hittas inom två år antas ha funnits där från början, om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Men vid djurförsäljningar ser regelverket annorlunda ut.

Där gäller denna omvända bevisbörda under sex månader efter köpet, Under den tiden måste säljaren bevisa att fel som upptäcks under denna tid inte fanns vid köpet. Detta kan dock parterna avtala bort.

Läs mer om konsumentköplagen på riksdagens hemsida

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram