Nya SLU-professorer föreläser om djur och landsbygdsföretag

25 april, 2021 | av: Anna Nyberg
"Hjärnan bakom djurs beteende" är rubriken på en av föreläsningarna.

Vad får djuren att bete sig som de gör? Vad är utmärkande för entreprenörskap på landsbygden? Det är två frågeställningar som tas upp när nya SLU-professorer föreläser 28 och 29 april.

Föreläsningarna kan följas av alla via SLU:s hemsida

Det är 15 nya professorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU som håller korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar. Ämnesbredden är stor och rymmer bland annat kretsloppsteknik, hållbarhet, entreprenörskap, nya typer av biobaserade material, skogen som ekosystem och råvaruresurs, näringsomsättning i mark och en prionsjukdom hos renar. Föreläsningarna är en del av installationen av professorerna i deras nya ämbeten.

Två av föreläsningarna som kan vara extra intressanta för hästsektorn är:

Erika Roman, professor i husdjurens fysiologi med inriktning neurofysiologi. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Hjärnan bakom beteendet".

Hon föreläser onsdag 28 april kl 9.10

Erika Roman är legitimerad receptarie och disputerad i farmakologi. Hennes forskning handlar om individuella skillnader i djurs beteende, t.ex. när det gäller risktagande och skyddssökande, och hur dessa kan knytas till fysiologiska parametrar och hjärnans funktion. Hon har bland annat utvecklat nya beteendetester för en mer komplett beteendeprofilering och förfinad testmetodik. Erika Roman är också ledamot av Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Johan Gaddefors, professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap Hans installationsföreläsning har titeln: "Entreprenörskap på landsbygden".

Han föreläser onsdag 28 april kl 14.20

Johan Gaddefors forskningsområde är entreprenörskap på landsbygden. Hans fokus har utvecklats från att handla om den enskilde ”entreprenören” till att omfatta en hel plats och hur förändring sker där, ”den entreprenöriella processen”. Tidigare forskning har problematiserat marknadsföring i små, entreprenöriella företag, utvecklingsprocesser i snabbväxande företag och förändringsarbete i större livsmedelsföretag.

Här hittar du mer information och länk till föreläsningarna

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram