Området

Området runt Axevalla är planerat för hästsport

Expansionsområde för hästsport. Så står det på en karta för området Axevalla-Skålltorp, precis det område vi talar om i Skara Hästland.

Skaras stadsarkitekt Tina Karling-Hellsvik visar upp kartan från 1991 där området runt Axevalla var tänkt som en plats för hästsporten att växa på. Foto: Anna Nyberg/Skara Hästland

Det var innan projektet Skara Hästland ens var ett projekt som några av initiativtagarna besökte Samhällsbyggnadskontoret i Skara och kartan plockades fram. Det handlar om en fördjupad översiktsplan från 1991.

Redan för 20 år sedan såg politikerna alltså möjligheterna att göra något mer av området.

- Men en översiktsplan är ett politiskt inriktningsdokument, och inte juridiskt bindande, förklarar stadsarkitekten Tina Karling-Hellsvik när vi träffas i februari 2012.

Samtidigt är det värdefullt att det står så på kartan, konstaterar hon också.

Stadsarkitekten Tina Karling-Hellsvik har själv en bakgrund som tävlingsryttare, och hon ser positivt på en utveckling av ridsporten i kommunen, både vad gäller anläggningen och ett ökat boende. Kommunen hjälper gärna till med att ta fram kartor och bistå med information under arbetets gång. Skara kommun är ju också en av de fyra projektägarna bakom Skara Hästland.

Vägar i området

Någon gång i framtiden ska sträckan mellan Axvall och Varnhem byggas om till motorväg. Detta kan ske 2018, men politiska processer kan också både försena och påskynda bygget. Hur vägen ska dras är ännu inte klart.

Närmare i tiden ligger en gång- och cykelväg parallellt med väg 49, på den norra sidan. Vägen ska gå från Axevallatravet till infarten mot ridskolan, och den kommer även att vara tillgänglig för viss fordonstrafik. Den ska byggas under året, enligt Trafikverkets handläggare.

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram