Om Projektet


Förstudie med stöd av Leader
Skara Hästland startade som en förstudie vars syfte är  att ta fram beslutsunderlag för verksamhet, clinic samarbetsformer och eventuella byggnadsbehov vid och kring Skålltorps ridanläggning och Axevalla travbana. Arbetet har utgått från de behov som finns i området och dessa har bearbettas i förstudien för att lyfta fram de förslag som har bärkraft och kan stärka hästverksamheten i Skara kommun med omnejd.

SWOT
Axevalla travbana som drivs av Västergötlands travsällskap och Skaraortens Ryttarförening närmsta granne lever i parallella världar. Det har funnits punktvisa samarbeten genom tiderna, men i stort har varje verksamhet skött sig själv. Ledningarna för båda verksamheterna ser nu en potential i att börja samarbeta mer strukturerat.

Skara är redan idag ett centrum med tyngd i landet i hästfrågor. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) finns med forskning och utbildning kring bland annat häst lokaliserat i Skara. Dessutom finns ett stort hästsjukhus och en hovslagarskola med nationellt hög status på campusområdet. Här talas det om en unik ”skaraanda” där upparbetade nätverk stärker varandra.

Axevalla är bland de främsta i landet när det gäller utbildning och tillvaratagande av ungas intresse för travsporten.Ungdoms- och utbildningsverksamheten har alltså stora likheter med ridskoleverksamheten – där det i såväl SoRF som i Svenska Ridsportförbundet som organisation finns en lång tradition och kunskap. Bland vuxna utövare är i dag travet och ridsporten än mer åtskilda från varandra, men även här finns mycket att vinna på ett närmare samarbete. Det som saknas idag är en länk mellan verksamheterna

Organisationförslag
En paraplyorganisation som samlar hästsporten och hästföretag. En plats för gränsöverskridande möten mellan grenar. Organisationen skall vara en förening som på sikt skall kunna finansiera en deltidsanställ verksamhetsledare. Utöver det skall en styrgrupp finnas för att stötta arbetet. Ett medlemsråd skall etableras. Medlemmar kan vara föreningar, företag och privatpersoner.

Målsättning 2014
Steg 1
Bilda paraplyorganisationen Skara Hästland. Genom det kan processen tas vidare för att knyta ihop området och de aktörer som finns här och göra det tillgängligt för fler.
Etablera Skara Hästival som en manifestation på styrka i samverkan och en uppvisning av bredden inom hästporten.
Steg 2
Arbetet skall också bädda för en gemensam etablering av större multiarena för större tävlingar året om. En anläggning för ridutbildning, träning och tävling som kan nyttjas av utövare inom olika hästsporter.

 

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram