Gödselprojektet

Redan när Skara Hästland bildades 2013 fanns gödselhantering som en fråga på agendan. Många hästägare får betala för att bli av med sin gödsel., trots att det borde kunna vara en resurs som kan komma till användning.

Efter sonderingar med olika parter beställde Skara Hästland tillsammans med Västra Götalandsregionen hösten 2017 en undersökning av Hushållningssällskapet i Skaraborg, för att kartlägga möjliga utvecklingsbara vägar för gödselhanteringen från i första hand Axevalla travbana och ridskolan Skålltorp med omgivningar.
Kartläggningen skulle ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Kartläggningen visade att det finns olika möjliga alternativ, och en möjlighet som kan utredas vidare är att använda hästgödsel för att göra biokol, som används till jordförbättring.

Det står också klart att det krävs stora investeringar för att komma vidare. Därför hoppas Skara Hästland på ett framtida samarbete med en eller flera finansiärer, som samtidigt ser ett värde i innovationsdelen och möjligheten att bygga en pilotanläggning för att testa nya metoder för att återvinna hästgödsel.

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram