Ridskolornas framtid ämne för konferens under SkaraHästivalen

3 september, 2019 | av: Anna Nyberg

Vad vill ridskoleeleverna egentligen ha? Det är en av frågorna som tas upp under en ridskolekonferens lördag 28 september i samband med SkaraHästivalen i Skara. Dessutom arrangeras en konferens om säkerhet på tävling.

Det är Västergötlands Ridsportförbund som arrangerar konferenserna, och föreläsare på ridskolekonferensenär Markku Söderberg, ordförande i Svenska Ridsportförbundets ridskole- och utbildningssektion.
− En viktig fråga för många ridskolor är hur man får tag i bra ridskolehästar, som passar i verksamheten. Därför vill vi gärna verka för att nätverk byggs upp mellan uppfödare och ridskolor, säger Markku Söderberg, som till vardags är verksamhetschef på Lunds Civila Ryttarförening.

Under konferensen kommer Markku även att presentera svaren från en stor undersökning som gjorts och som visar vad våra ridskoleryttare vill ha, en nog så viktig frågeställning.

Markku Söderberg är verksamhetschef för Lunds Civila Ryttarförening och ordförande i Svenska Ridsportförbundets ridskole- och utbildningssektion.

Ett ständigt aktuellt ämne är ridanläggningar som behöver rustas eller göras om i grunden. Markku Söderberg kan dela med sig av egna erfarenheter av att föra en dialog med kommunen i anläggningsfrågor, eftersom planeringen för en ny ridanläggning i Lund nu är inne i sitt slutskede.
− I Lund har processen pågått sedan 2008, så det handlar om att vara både tålmodig och pedagogisk i ett sådant arbete, säger han.

I våras kom en ny djurskyddslag, liksom nya föreskrifter för djurhållning, och den 1 juli kom Jordbruksverkets rapport om lösgående djur. Rapporten var beställd av regeringen som ett underlag inför beslut om en tidpunkt när bland annat spiltor ska vara avskaffade.
− Ridsportförbundets ståndpunkt är att det inte är förenligt med god hästhållning att ha hästar uppbundna i spilta större delen av dygnet, och nu är frågan hur vi ska klara transformationen till andra former av hästhållning. Här handlar det om att få kommunerna att öppna ögonen, säger Markku Söderberg.

Under förmiddagen arrangeras även en föreläsning med tema "Säkerhet på tävling" . Föreläsare är Christel Wiberg från Helsingborg.

Tider för konferenserna:
Säkerhet på tävling kl 09.30-12
Ridskolekonferensen kl 13-16.00

på Axevallatravet mellan Skara och Skövde.
Lokal: VIPen i travets huvudbyggnad.
Målgruppen är anställda på ridskolor, liksom ledamöter i styrelser i ridklubbar i Västergötland.

Västergötlands Ridsportförbund arrangerar konferensen, och har fått medel från Idrottslyftet vilket innebär att de kan bjuda på deltagaravgiften för två deltagare från varje distriktsansluten ridklubb med ridskola till denna konferens.
Övriga betalar 350 kr per person. Detta ger även plats på förmiddagens konferens om säkerhet på tävling.
I priset ingår fika förmiddag och eftermiddag samt lunch, med möjlighet att att välja mellan kött och vegetariskt.

Föranmälan krävs. Anmäl senast 21 september

Länk till anmälan

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram