Skara Hästland har fått en ny ordförande

23 april, 2019 | av: Anna Nyberg
Styrelsen i Skara Hästland, fr v Malin Tell, Malin Fahlesson, Per-Arne Henryson (adj från travet), Helena Stadin, Lena Rydefjord, Louise Albansson, Alice Thorvald, Gunnel Marwén Kastenman samt Åse Ericson.

Skara Hästland har fått en ny ordförande. Gunnel Marwén Kastenman från Skövde tog över ordförandeskapet vid årsmötet.


Gunnel Marwén Kastenman brinner för utvecklingsfrågor inom hästsektorn och hästnäring. Hon arbetar också med utvecklingsfrågor dagligen genom sitt arbete inom Västra Götalandsregionen, och bor på Ljuslingsbacken utanför Skövde. På anläggningen finns stall och en fälttävlansbana.

Styrelsen består i övrigt av Åse Ericson, islandshästföretagare och lärare på BYS, Alice Thorvald, hästföretagare, Louise Albansson, kommunutvecklare Skara kommun, Marina Bengtsson, Skaraortens Ryttarförening, Björn Norén, Västergötlands travsällskap, och Lena Rydefjord, lärare på Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning, som är nyvald.

Suppleanter är Helena Stadin, Malin Fahlesson, Kristina Pryssander, Gunilla Wilhelmsson (Västergötlands Travsällskap) samt Malin Tell (Skara kommun). Dessutom är Per-Arne Henryson, anläggningschef på Axevalla, adjungerad till styrelsen.

Årsmötet förde en diskussion om förändring av medlemsavgiften, genom en uppdelning i en medlemsavgift och en obligatorisk serviceavgift, som kan momsbeläggas.
Årsmötet beslutade att ändra medlemsavgiften till 200 kr för 2020 och att uppdra åt styrelsen att utreda en obligatorisk serviceavgift, som införs 2020, samt storleken på denna.

Vid årsmötet avslutades det femte året av Skara Hästlands verksamhet, sedan föreningen bildades 2014. Under 2018 har Leaderprojektet Häståret inletts, och Skara Hästland har 470 000 kronor för att genomföra 15 aktiviteter av olika storlek.
Målet är att ett antal aktiviteter sedan ska bli årligen återkommande och drivas av olika aktörer.
Under travveckan i Skara i juli arrangerades den första aktiviteten, ett tornerspel i Fornbyn som drog en stor publik. Nästa aktivitet blev sedan SkaraHästivalen med föreläsningar och uppvisningar i slutet av september, som drog runt 300 personer till Skålltorps ridanläggning.
Häståret fortsätter under 2019 med Malin Fahlesson och Anna Nyberg som projektledare.

En viktig händelse under 2018 var en träff mellan politiker och hästsektor den 3 juni, med närmare 50 deltagare, varav runt 30 var politiker från kommun, region och riksdag.
Under träffen fick politikerna ta del av fakta om hästsektorn, om arbetet med Skara Hästland, och om viktiga framtidsfrågor för hästbranschen. De fick också lyssna på några aktuella nedslag ur hästforskningen, presenterade av SLU-professorn Lena Lidfors.
Representanter från Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning berättade om planerna på den stora skolsatsningen på Axevalla hästcentrum, och slutligen fick representanter från de olika partierna kort redogöra för vilka hästpolitiska frågor de ville lyfta.
Vi fick många lovord från deltagarna för arrangemanget.

Under 2018 avslutades en förstudie kring hantering av hästgödsel. Projektet finansierades till hälften av Skara Hästland och till hälften av Västra Götalandsregionen.
Målet var att:
• Identifiera ett eller flera alternativ för att ta hand om hästgödseln med de lokala förutsättningar som finns vid Axevalla
• Undersöka om det finns ekonomisk och social bärighet till att ombesörja gödselhantering i närområdet kring Axevalla
• Kunna tillvarata hela kretsloppet från foder till restprodukt.

Förstudien presenterar ett antal alternativ att kunna arbeta vidare med, där biokolsanläggning är det som för närvarande anses vara det främsta alternativet. Under våren 2019 kommer arbetet fortsätta och en projektplan kommer att tas fram för att arbeta vidare med frågan.

Skaraortens Ryttarförening tog sin nya anläggning i bruk under 2018. Behovet av en ny anläggning på Skålltorp och utformningen av en anläggning som kan vara mer än bara ridskola, var ett av skälen till att arbetet med Skara Hästland började. Därför nåddes ett viktigt delmål i och med att den nya anläggningen togs i bruk.

I augusti var Axevalla värd för ett internationellt läger för runt 80 ungdomar som håller på med islandshäst. Arrangör var Svenska Islandshästförbundet tillsammans med internationella islandshästförbundet FEIF (International Federation of Icelandic Horse Associations), och med god hjälp av funktionärer från Frigg.
 Islandshästföreningen Frigg har under 2018 arrangerat flera tävlingar och andra event på Axevalla.
Under året har också åtta westerntävlingar under totalt 25 dagar genomförts i körhallen, liksom en rad event av andra slag, som shetlandsutställning, agility och hopp- och dressyrträningar.
Veterinärkliniken på Axevalla utökades under 2018, och en ny väg har dragits från infarten till kliniken/hovslagarskolan.
I travets huvudbyggnad har lektionssalar till naturbrukseleverna gjorts i ordning.

Skara Hästland har också låtit tala om sig utåt. Nyheter om Skara Hästland har publicerats runt 50 gånger under 2018.

Diana Svensk avtackades för sina år som ordförande av Louise Albansson.
« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram