Tina Karlingfix

Skaras stadsarkitekt Tina Karling-Hellsvik visar upp kartan från 1991 där området runt Axevalla var
tänkt som en plats för hästsporten att växa på. Foto: Anna Nyberg/Skara Hästland

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram