Berätta vad du behöver som hästföretagare

15 juli, 2020 | av: Anna Nyberg

Nu finns en enkät ute, med frågor till dig som hästföretagare.

Enkäten är ett led i den nya rådgivningen som håller på att utformas för hästföretagare. Bakom rådgivningen står bland annan Jordbruksverket, LRF och Coompanion Göteborgsregionen.

Var med och säg ditt för att utforma satsningen!
Här finns länk till enkäten

Genom ett nytt projekt med stöd från Jordbruksverket utvecklas nu ett långsiktigt hållbart rådgivningskoncept för hästföretagare genom att skapa en gemensam digital plattform där hästföretagare kan hitta rådgivning för att starta, driva, utveckla eller avveckla sitt företag.

De företag som omfattas är de som producerar varor och tjänster inom hästnäringen.

— Det finns ett relativt spretigt utbud av företagsrådgivning idag och som entreprenör inom hästnäringen är det svårt att veta vilka som hjälper till med vad och hur man hittar det man verkligen behöver, säger Naana Rench på Coompanion Göteborgsregionen, som är projektledare för “Samverkan för att utveckla rådgivning till hästföretag”.

Genom en enkätundersökning till hästföretagare ska dessa kunna påverka utformningen av rådgivningskonceptet. I kartläggningen ingår även samverkan och samordning mellan olika rådgivarorganisationer som redan idag möter entreprenörer inom hästnäringen.

Med hjälp av Hästnäringens Nationella Stiftelses regionala samordnare kommer ett antal djupintervjuer sedan att genomföras över hela landet.

I slutändan ska rådgivningen gå att nå genom en naturlig plattform likt ett digitalt bibliotek där hästföretagaren kan välja mellan olika tjänster lokalt eller online utifrån sitt behov.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket. I projektet samverkar LRF Väst, Ludvig & co, Anthesis, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Coompanion Göteborgsregionen.

För mer information kontakta projektledare Naana Rench

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram