Häståret

Skara Hästland fick våren 2018 närmare 470 000 kronor från EU och Leader till projektet Häståret, där 15 olika aktiviteter ska genomföras under drygt ett års tid.

Tanken med projektet var att utveckla Skara Hästland med anläggningarna vid Axevalla och Skålltorp som ett besöksmål för hästintresserade människor från hela Skaraborg och även övriga delar av Sverige. Vi ville att fler personer (och hästar) skulle besöka anläggningarna vid olika evenemang inom flera olika hästområden. Dessutom ville vi skapa reseanledningar med hästen i centrum, och att fler föreningar och organisationer ska upptäcka möjligheterna med att ha hästrelaterade evenemang i Skara.

Genom att göra ett testår med olika typer av aktiviteter och evenemang så ville vi utreda vilka former av evenemang som är mest attraktiva för målgrupperna.

Under 2018 genomförde Häståret ett stormöte med inbjudna från olika delar av hästvärlden, aktiviteter såsom tornerspel i Skara i samband med Travveckan, liksom Hästivalen som arrangerades på Skålltorps ridanläggning i september. Hästivalen arrangerades i samarbete med ett antal andra aktörer.

Under 2019 genomfördes hästföretagarluncher samt ett arrangemang där vi via länk från Skara följde en föreläsning från SLU i Uppsala om smittor.

Projektet är avslutat.

Kontakt: projektledaren för Häståret

Malin Fahlesson, malin@horsesupport.se

Anna Nyberg, anna.nyberg@dev.skarahastland.se

En american curly, en kaspisk häst, en fjording och en haflinger deltog i en fotbollsmatch på Hästivalen.

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram