Styrelse

Skara Hästlands styrelse 2020 består av följande personer:

Ordförande Skara Hästland
Gunnel Marwén Kastenman, ordforande@dev.skarahastland.se

Vice ordförande
Malin Tell, Skara kommun, malin.tell@skara.se

Ledamöter
Maria Karlsson, Västergötlands Travsällskap
Marina Bengtsson, Skaraortens Ryttarförening
Lena Rydefjord, hästföretagare
Jonaz Frändén, hästföretagare

Suppleanter
Gunilla Wilhelmsson, Västergötlands Travsällskap
Tess Wilsson, Skaraortens Ryttarförening
Helena Nyman Friberg, Skara kommun
Malin Fahlesson, hästföretagare
Kristina Johansson, hästföretagare

Revisorer
Staffan Planck
Matilda von Rosen

Revisorssuppleant
Åse Ericson

Valberedning
En representant från vardera Skara kommun, Västergötlands Travsällskap och Skaraortens Ryttarförening

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram