Inbjudan till dag om hästgödsel och biogas

24 oktober, 2013 | av: AlizonWeb

INBJUDAN TILL BIOGASDAG: Demonstration och seminariedag den 7 november 2013 på Naturbruksgymnasiet Sötåsen

Dagens tema: Inblandning av Hästgödsel i Våtrötningssystem

PROGRAM (kaffe finns i matsalen från klockan 9.00)

9.30 Inledning och presentation, prostate Henrik Olsson JTI

9.45 Mats Edström JTI, Fastgödsel kring Östersjön: Tillgång, problem och möjligheter

10.10 Leg. Vet, Anna Nordström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA: Smittspridningsaspekter i samband med gårdsbaserad rötning av gödsel, med fokus på häst.

10.30-10.45 Bensträckare

10.45  Henrik Olsson JTI: Erfarenheter från rötning av hästgödsel vid Sötåsens

Naturbruksgymnasium

11.30 Karolina Thorell HNS: Hästgödsel som biogassubstrat – Hästnäringens perspektiv

12.00 Johan Yngvesson SP: Kostnadseffektiv biogasproduktion – en jämförelsestudie

12.30 - 13.15 LUNCH

13.15 – 15.30  Besök och demonstration av Sötåsens biogasanläggning, visning av fastgödselinmatning, Miniutställning, Visning av utrustning för sönderdelning. Presentationer av leverantörer, Kaffe serveras i minhallen

15.30 Avslutning av dagen ca 15.30

Målgrupper för dagen:
Biogas- och hästintressenter samt entreprenörer inom området.

Lunch & fika till självkostnadspris 120 kr inkl. moms, i övrigt gratis

Anmälan senast 31 oktober till:
Hushållningssällskapet, tel. 0511-248 00
eller
info.skaraborg@hushallningssallskapet.se

För frågor kontakta Per Ove Persson 0511-248 60

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram