Heden

Söder om väg 49 mellan Skara och Skövde breder den ut sig, Axevalla hed.

Redan i slutet av 1600-talet började heden användas som övningsplats för militärer. Genom århundrandena har både fotfolk och ryttare bedrivit exercis på den vidsträckta heden. I början av 1900-talet började heden användas av Livregementets husarer som flyttade till Skövde år 1906.

Det har också tävlats på heden. K3 hade ofta tävlingar på heden, bland annat point to point som är en typ av terrängritt där två ryttare tävlar man mot man på två parallella banor.

1957 avgjordes Nordiska Mästerskapen i fälttävlan på Axevalla hed, och för ett tiotal år sedan fanns det långt gångna planer på en ny stor fälttävlan där, planer som stoppades av ekonomiska skäl.

-Heden är idealisk för fälttävlan, konstaterar Björn Kastenman från Skövde, och han vet vad han talar om. Björn är fälttävlanstränare och dessutom internationell banbyggare, internationell teknisk delegat i fälttävlan, utbildare av terrängbanbyggare i Sverige och Norge, och FEI steward vilket innebär att han anlitas som funktionär vid fälttävlan runtom i världen.

- På Axevalla hed finns alla förutsättningar med ett perfekt underlag, exakt de nivåskillnader som behövs på en terrängbana och en högt belägen utsiktsplats för publiken.

Björn menar också att det absolut finns utrymme i Västsverige för en stor fälttävlansbana, och att det inte bör vara några svårigheter att få arrangemang som SM, NM och även EM för exempelvis juniorer och Young Riders. Förbundet vill satsa på fyra platser i landet och Axvall kan vara ett enligt Thomas Werngren, ordförande i Ridsportförbundets fälttävlanskommitté.

Å andra sidan

Men. Naturligtvis finns det ett men.

Sedan försvarsmakten slutade använda heden har marken övergått i statlig ägo och ska bli naturreservat. En skötselplan ska utformas om hur heden får användas, och det är länsstyrelsen i Västra Götaland som sedan blir ansvarig för heden.

Tanken är att heden ska kunna användas för ridning.

-Det kan till och med vara gynnsamt för området att det rids på marken, säger Örjan Nilsson på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Men ridning är inte självklart detsamma som att ordna stora tävlingar på heden. Enstaka tävlingar kan vara fullt möjligt, om hänsyn tas till fornlämningar och känsliga områden, enligt Örjan Nilsson.

Att uppföra permanenta hinder på området kan dock bli svårt. Det är inga problem, enligt Björn Kastenman, eftersom de djur som betar på heden förmodligen ändå skulle förstöra hindren om de stod kvar.

Däremot kräver en terrängbana att man har vattenhinder och vissa nivåskillnadshinder, där de vattensamlingar som finns på heden i dag måste prepareras vad gäller underlaget. Desutom behöver man placera ut fundament under marknivå(cementrör) att bygga hindren på. Det är önskvärt att fundamenten är permanenta.

En annan fråga är hur man löser sammanlänkningen mellan Axevalla/Skålltorp och heden på andra sidan väg 49. Det är ett problem inte bara vid eventuella tävlingar på heden, utan även i dag när hästekipage vill ta sig mellan de två platserna.

Det tacksamma i allt det här är att vi är väldigt tidigt ute, och har alla möjligheter att föra en bra dialog med länsstyrelsen och Naturvårdsverket om hur heden ska kunna användas så att alla blir nöjda.

Anna Nyberg, projektledare

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram