Var med och utse Årets Hästföretagare

4 februari, 2020 | av: Anna Nyberg

Nu är det dags att föreslå kandidater till Årets Hästföretagare. Alla kan vara med och nominera kandidater, och nomineringar ska vara inne 15 februari.

Årets hästföretagare ska bedriva en verksamhet som är en god förebild för branschen och är till fullo anpassad till gällande regelsystem.

Grunden för nominering kan bygga på olika områden där man i verksamheten är särskilt framgångsrik. Det kan handla om exempelvis:

- innovation

- fokus på hållbarhetsfrågor – (social, ekonomisk, miljömässig hållbarhet)

- företagsutveckling (innovation/utökning/effektivisering/rationalisering, diversifiering etc)

- god arbetsmiljö

- alla storlekar på verksamhet och alla organisationsformer kan nomineras

Årets Hästföretagare utses av Hästföretagarcentrum. 2019 gick priset till Ågesta gård och ridskola som drivs av Kristian von Krusenstierna och hans familj.
Mer information och formulär för nominering finns hos LRF Häst

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram