Spännande möten på hästmässan

Varenda Skaraborgare har hört talas om Skara Hästland, medic den stora mässan för hästfolk parallellt med Göteborg Horse Show i Scandinavium.

Skara Hästland fanns med som en liten del i en större monter som Sveriges lantbruksuniversitet delade med Skara kommun och Svenska Hästavelsförbundet, troche vars kansli ligger i – Skara, var annars?

När det var glesare mellan besöken i montern blev det istället prat oss emellan som stod där. Studenterna på SLU frågade vad som var på gång, det kom förbi elever från Uddetorp, och vi pratade med studenter på Biologiska Yrkeshögskolan BYS i Skara som hade monter strax intill.

På kuppen lärde jag mig mer om utbildningarna i Skara. Vilken bredd det är! Dessutom fick jag veta en del om hur det är att vara student i Skara och hur det kan fungera att ta med sig sin häst till Skara under studieåren.

Dessutom pratade vi med de hästföretagare – däribland flera från Skaraborg – som visade upp sin verksamhet på mässan.

Det som är roligt med EuroHorse är bredden på mässan. Westernryttare, dressyrfolk, hoppryttare och de som håller på med akademisk ridning, alla kan känna sig hemma och vi möts över gränserna – precis så som vi tänker kring Skara Hästland.

I projektet går vi nu vidare med att ha fördjupade möten med de olika organisationerna; trav, ridsport, western, island, utbildningar och så vidare för att borra mer i önskemål och visioner från de olika som kan bli inblandade i Skara Hästland.

Vi som leder projektet kommer gärna ut till årsmöten eller medlemsmöten för att berätta och ha en dialog. Vi kommer att ta kontakt med de olika grenarna och organisationerna, och hör ni inte av oss, så tveka inte att ringa eller skicka ett mail till oss!

Anna Nyberg, projektledare

Vi kommer att finnas med på den stora hästmässan under tävlingarna i Scandinavium i Göteborg i helgen. Skara Hästland finns med som en del av utbudet kring paddocken inne på mässan, Lång lista av förslag

Louise Albansson och Monica Andersson i styrgruppen är imponerade över den långa listan av förslag som lämnades under mötet om Skara Hästland.

Fem stora ark fyllda av möjligheter och idéer. Det blev frukten efter att över 80 personer samlades för att prata om Skara Hästland. Bara ett ark förblev nästan tomt, for sale det som handlade om negativa effekter.

Kommunala stallplatser, en multiarena för hästsport, drop in-skoning, ridleder, en fälttävlansbana på Axevalla hed – förslagen var många och skiftande när projektet för första gången presenterades för en större publik på onsdagskvällen.

Satsningen tar avstamp i området Axvall mellan Skara och Skövde, och processen drogs igång av de båda grannarna Skaraortens Ryttarförening och Axevallas travbana.

Organisationerna ville tänka utanför sina vanliga ramar och hitta former för samverkan – utan att nödvändigtvis bygga något nytt och slående.

”För försiktiga”
Därför har en utgångspunkt varit att utgå från det som redan finns och utveckla därifrån. Men den tanken väckte en reaktion i publiken.

-Jag tycker att ni tänker alldeles försiktigt, konstaterade hästföretagaren Göran Korduner, som menade att det finne en grogrund för en stor hästarena i Skara kommun.

- Vi vill inte bygga luftslott, svarade projektledaren Anna Nyberg och hänvisade till ett antal hästanläggningar runtom i Sverige som har stannat på pappret när pengarna inte gått att få fram och entusiasmen klingat ut.

Mixade grupper gav nya tankar

Livliga diskussioner

Deltagarna blandades vid gruppdiskussionen, så att grupperna bestod av människor från både trav, western, islandsföreningar och ridsport. Diskussionerna blev livliga och många idéer väcktes.

Mötet samlade deltagare med sina tillhörigheter inom travet, ridsporten, western, islandsföreningar, körning, avel och hästföretagande av olika slag.

Efter att Louise Albansson och Anna Nyberg som arbetar med projektet Skara Hästland hade gått igenom bakgrund och förutsättningar mixades deltagarna i grupper, där diskussionerna blev livliga, och idéflödet var stort.

De som ägnar sig åt islandshästar önskade sig en tävlingsplats, andra såg en framtid med unghästutbildning, clinics och möjligheter att prova andra hästsporter än den man vanligen ägnar sig åt. Flera pratade om tävlingar inom olika discipliner.

Får alla plats?
De möjligheter som skapas när olika delar av hästsporten möts återkom i flera grupper, även om några också var inne på att det kan leda till problem. ”Får travet en win/win-situation eller blir de utkörda från sin anläggning?” framfördes från en grupp.

I en annan grupp kom diskussionen in på alla dem som återvänder till hästarna, efter att ha hållit på med hästar när de var unga. Hur kan de fångas upp? Vad kan Skara Hästland ge dem? undrade gruppen.

Praktiska problem
Det handlade också om rent praktiska frågor som marken runt travbanan och ridanläggningen, den bristfälliga kollektivtrafiken och svårigheterna att ta sig från hästanläggningarna över väg 49 till den inbjudande Axevalla hed.

Överlag var det en påtaglig entusiasm hos alla deltagare, och projektet Skara Hästland fick med sig många goda tankar att arbeta vidare med.

Möjligheter med SKara Hästland

Birgitta Johansson från Tibro (till höger) pratade varmt för möjligheterna kring Skara Hästland i gruppdiskussionen.

På frågan om negativa effekter av Skara Hästland kom bara ett enda svar: Smittorisken.

Kajsa Ekedahl, informations- och utvecklingschef i Skara kommun sammanfattade diskussionen i sin grupp.
-Någon i gruppen undrade varför vi inte började tänka på det här för 20 år sedan, och det kan man undra. Men det viktiga är att vi om 20 år inte ska tänka: Vi var ju med på det där mötet om Skara Hästland. Varför gjorde vi inget då?

På blädderblocken vid stormötet 15 februari 2012

Vad behöver du/din organisation?
-Tävlingsplats för island (flera)
-Bra infrastruktur mellan anläggningarna
-Multiarena – plan för infrastruktur och vad man börjar satsa på: Dressyr, western, hoppning, island, avel-inridning-försäljning osv
-Arbete för att visa galoppbanan på heden tydligt och fast hinderbana (olika svårighetsgrad) på heden
-Fler gäststallar och bättre logistik Skålltorp
-Kommunala stallplatser (ev boende)
-Logistik anpassad för häst mellan trav, ridskola, heden
-Social samlingsplats
-Upprustning av anläggning – Skålltorp
-Boende vid tävling – kurser

Vilka möjligheter ser ni?
-Loppmarknad för hästutrustning
-Genom samarbete stärker vi helheten och underlättar för utveckling
-Inridningsverksamhet kopplad till avel
-Turism: Vackra ridleder – boende vid anläggningarna
-Samverkan
-Mixa körlektion och ridlektion
-Träna ihop med andra klubbar
-Kuvösverksamhet för hästföretag
-Något för alla i familjen
-Att ryttare kan nyttja t ex travets unghästbana vintertid
-Nyttja varandras kompetens
-”Jobbrotation” för mer förståelse kring varandras inriktningar (prova på andra grenar än den du vanligen håller på med)
-Dra nytta av Skara sommarland inklusive dess camping (off-season)
-Använda Köpstaden till något?
-Bra ställen att galoppträna ridhästar?
-Tydliga regler om hur man får rida på travets anläggning med träningsbanor och leder
-Locka hit hästrelaterad näringsverksamhet

Vilka hinder ser ni?
-Ekonomi och mark – fråga exempelvis Skövde kommun (samarbete över kommungränserna)
-Att få samarbetet att fungera – ge och ta
-Sanitära olägenheter – lukt och flugor för närboende
-Väg 49
-Travet. Win-win – eller utkörd från sin anläggning?
-Dåligt med allmänna kommunikationer som bussar

Vilka negativa effekter ser ni?
-Smittorisk

Vad vill vi ha på Skara Hästland?
-Ovalbana
-Alla raser och discipliner ska kunna tävla här
-Ridled
-Läktare och fler boxar i anslutning till körhallen
-Hästhotell
-Rehab för häst och människa
-Sadelmakarverkstad
-God mat
-Drop in-skoning
-Clinics
-Gott värdskap –öppet för alla på alla kunskapsnivåer
-Hästshop med utrustning för både trav och ridsport
-SM i hovslageri på Stochampionatet
-Miljötänk
-Arrangerad löshoppning/unghästträning
-Cirka 100 uppställningsplatser för husbil/lastbil
-Gemensamt marknadsföringsforum (en app till smartphone)
-En bred bas som klarar evenemangen

Vad vill vi inte ha?
-Evenemangskrockar
-Körning på heden (säkerhetsrisk om hästar kommer lösa och springer över vägen)

Det här kan jag/min organisation bidra med i förstudien
-Engagemang och kunskap
-Arrangörer
-Funktionärer
-Evenemang
-Ideellt arbete, marknadsföring t ex genom sociala medier

Det här vill vi ha svar på i förstudien
-Dra erfarenhet av andra liknande projekt t ex Vara Horse Arena
-Är det möjligt att genomföra?
-Kostnadsnivåer för att kunna vara med
-Logistik – hur ser en översiktsplan ut?
-Vad kan man göra av Köpstaden?

Informationsmötet den 15 februari kl 18 kommer att äga rum i Källarbaren på Axevallatravet. Separatingång till Källarbaren hittar du 50 meter till höger om huvudentrén. Välkomna!

Vad kan det bli av Skara Hästland? Vi inbjuder härmed till informationsmöte onsdagen den 15 februari klockan 18.00 på Axevallatravet.

Gruppen som arbetar med projektet berättar om arbetet med förstudien. Därefter blir det tid för frågor och diskussion i mindre grupper där människor från olika delar av hästsporten får möjlighet att mötas och prata om vad vi behöver och vad som är möjligt.

Inbjudna är travkuskar, hästägare och ryttare på alla nivåer, ambulance tränare inom trav och ridsport, islandshästintresserade, aktiva inom westernridning, körsport och distans, samt politiker från Skara. Dessutom är hästföretagare och de som driver annan verksamhet varmt välkomna, liksom boende och markägare i Axvall med omnejd.

Vi tar gärna emot anmälningar i förväg för att kunna planera. Anmäl gärna gemensamt inom samma förening eller organisation.? Anmäl senast 13 februari till anna.nyberg@skarahastland.se

Välkomna!

Styrgruppen för Skara Hästland bestående av Skaraortens Ryttarförening, Axevallatravet/Västergötlands travsällskap, Skara kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Skara

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram