En nationalarena för westerntävlingar

Det saknas en nationalarena i Sverige för tävlingar inom westernridning, ambulance och det finns behov av en. Det var en av slutsatserna vid ett möte med westernryttare den 23 april.

Men för att förverkliga en nationalarena är det en ganska lång lista av önskningar och behov som måste uppfyllas.

Runt åren 2004-2005 var westerntävlingarna som störst, och det kom närmare 500 hästar på de större tävlingarna. Sedan dess har tävlingarna minskat i omfattning.

De olika westernorganisationerna har inga egna anläggningar, utan får hyra in sig på olika ställen för att ordna tävlingar. Flera har upptäckt körhallen vid Axevallatravet, där det i år ordnas totalt elva olika westerntävlingar, däribland western-SM den 4-7 oktober.

Nyligen har körhallen fått ett sekretariat och ett litet pentry. Men för att få till stånd en fungerande nationalarena vore följande önskvärt enligt mötet:

 • Ännu ett ridhus, 30x60 meter, både för framridning och för att kunna ha dubblatävlingsarenor
 • Lösning på matfrågan – i dag finns inget givet sätt att ordna serveringen
 • Utökat antal elplatser, fler campingstugor, dusch
 • Samlingspunkt under tävlingsdagar och kvällar – en saloon?
 • Läktare på långsidan i körhallen
 • Bättre belysning i körhallen för fotografering
 • Fållor och grindar – som även kan användas till att bygga coraller
 • Intern-TV och internet i körhallen
 • Högtalaranläggningen i körhallen kopplad till stallarna
 • Översyn av underlaget i körhallen
 • Fix och pyntning av miljön
 • Upplevelser i närområdet – som samarbete med Sommarland
 • Tillgång till minst 200 gästboxar – kanske ännu fler
 • Bättre och säkrare hantering av kor

Och, sist men inte minst:
Hitta det unika som sätter Axevalla på kartan i westernsverige.

Underlaget i körhallen diskuterades också på mötet. Ett problem är att de olika grenarna inom western har olika önskemål om hur underlaget bör vara. De närvarande beslutade att samla representanter från de olika grenarna med målet att hitta en gemensam önskan om hur underlaget ska vara för att fungera för så många som möjligt.

Vid mötet deltog medlemmar från Swedish Reining Horse Association (SRHA), Rein in Sweden, National Cutting Horse Association of Scandinavia (NCHA), Swedish Quarter Horse Association (SQHA), Swedish Paint Horse Association (SPHA) , NSBA of Scandinavia (National Snaffle Bit Association of Scandinavia – Snaffle betyder tränsbett och Bit är stångbett), samt den samlande organisationen Westernsverige.

/Anna Nyberg, projektledare

Skara Hästland är med och arrangerar en showhoppning som blir något utöver det vanliga vid På landet-festivalen på Axevalla den 2 juni.
För första gången i Axevallas historia blir det totospel på en hopptävling.

Ett 30-tal ryttare tävlar i 1.30, Proposition hittar du här!

Alla som är intresserade av att prata om westernridning och Skara Hästland är välkomna till ett möte måndag 23 april kl 19.

Mötet blir i cafélokalen i den stora restaurangbyggnaden på Axevallatravet. Vi delar erfarenheter om hur det är att förlägga tävlingar och andra arrangemang på Axevallatravet.

Vi pratar om de olika westerngrenarnas behov och tankar kring Skara Hästland, kontakt@skarahastland.se

I mindre grupper fick Travsällskapets medlemmar diskutera såväl Axevallas framtid som Skara Hästland.

Onsdag 21 mars fanns Skara Hästland med på dagordningen när Västergötlands Travsällskap bjöd in till medlemsmöte.

Ett 30-tal medlemmar hade samlats och de fick en presentation av projektet och vad som hänt hittills. Frågorna var många och handlade bland annat om marken mellan Axevalla och Skåltorp, [/caption]

En stor del av mötet ägnades åt samtal i mindre grupper, capsule och det resulterade i en rad noteringar på blädderblock.

Flera skrev att grundtanken om ett Hästland är positiv , och gillade tankarna på ett samarbete över gränserna. Men det kom också fram farhågor. ”Viktigt att inte tappa inflytande över vår anläggning och verksamhet” noterade en av grupperna.

En slutsats jag drog efter mötet är att det är viktigt att nå ut till fler av dem som är på travet i dag. Därför kommer jag att lägga en del tid på att finnas på Axevalla för att fånga upp frågor och diskussioner på plats.

Anna Nyberg, projektledare

© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram