Den nya hästen är farligast

3 april, 2019 | av: Anna Nyberg
Föreläsningen från SLU/UDS i Uppsala kunde följas på länk från Skara.

Det allra farligaste när det gäller smittor bland hästar är den nya hästen som kommer till stallet. Det sade veterinären Gittan Gröndahl, en av fyra föreläsarna på en föreläsning som Skara Hästland och SLU bjöd in till på tisdagskvällen.

Föreläsningen ägde rum i Uppsala, och runt 25 personer följde den på länk från SLU i Skara. Gittan Gröndal, tf statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska anstalt SVA, var en av föreläsarna. Hennes viktigaste råd var att isolera inte bara sjuka hästar, utan även nya hästar som kommer till stallet.
− Den nya hästen är den farligaste hästen. Det är där de flesta utbrotten börjar, och det gäller även när det är fina hästar från seriösa säljare. Det är en stress att komma till ny miljö, och det tar på immunförsvaret.

Enda sättet att undvika smitta helt är att aldrig släppa in nya hästar eller nya människor i sitt stall, eller åka iväg med hästar från stallet, konstaterade hon. Så fort det blir kontakt med andra hästar och människor dyker smittrisken upp.
Hon rådde alla att ordna en karantän- eller välkomstbox för nya hästar, att vara noga med handhygienen och hålla ordning i stallgången.
Täcken i nylon och burkar i plast är föremål där smittan lätt kan bita sig fast, liksom nylongrimmor, visar tester.
− Det behövs tre steg för att få folk att göra på rätt sätt. Det första är kunskap om smittor, och det tror jag finns hos många hästägare. Det andra är attityden, att man bryr sig om problemet, och det tredje steget är att ändra sitt beteende.
− Det som får folk att ändra beteende är att själva bli drabbade, sade Gittan Gröndahl som hoppades att beteendeförändringar ska ske även hos dem som inte drabbats.

Hon gav också råd om hur ett stall ska agera vid smitta.
−Isolera hästar redan vid misstanke om smitta. Vänta inte tills det finns ett provsvar.
−Ta sedan prov
− Det är hästägaren som har ansvaret för att informera andra i stallet om misstänkt smitta
− Stallägaren/stallchefen har ansvar för den totala djurhållningen i stallet
− Använd en och samma veterinär till alla sjuka hästar
− Upprätta en gemensam templista där alla kan se alla hästars tempkurvor
− Tänk på krishanteringen. Stötta varann.

Bestäm vem som bestämmer. Utse en kommunikationsansvarig.
− Var transparent, men man måste inte uppdatera informationen flera gånger om dagen.
− Ha stallmöten. Oroliga människor blir arga och behöver information.
− När smittan är över: Skura och skrubba med rengöringsmedel. Lägg INTE på desinfektionsmedel på en smutsig yta.
− Håll stallet tomt några dagar, så får inte kvarvarande bakterier eller virus något att fästa på.

Sedan i december har det kommit flera rapporter om hästinfluensa i Sverige, och ännu fler rapporter från England.
− Det har förekommit drygt 60 utbrott i England sedan årsskiftet, och i de allra flesta fall gäller det icke-vaccinerade hästar, berättade veterinär Lena Malmgren.
Hon talade om vikten av en korrekt grundvaccination och informerade om Svenska Ridsportförbundets skärpta regler.
De börjar gälla från 1 juni och gäller hästar som ska påbörja sin grundvaccination. Från och med 1 juni består grundvaccinationen av tre sprutor, där den andra vaccinationen (B-vaccination) ska göras inom 56 dagar, mot tidigare 92 dagar, och den tredje vaccinationen (C-vaccination) ske inom 180 dagar, mot tidigare 365 dagar.
Svenska Ridsportförbundet rekommenderar också att hästar som tävlar eller reser mycket vaccineras var sjätte månad därefter. Fortfarande är dock den bortre gränsen ett år enligt Tävlingsreglementet.

Här kan du läsa om Ridsportförbundets nya regler.

Under föreläsningen berättade också veterinär Ylva Hedberg Alm om ekvint herpesvirus, främst EHV 1 och EHV 4. Dessutom pratade veterinär Mia Riihimäki om kvarka och om forskning på området.

Du kan lösa mer om hästsjukdomar på SVA:s hemsida

Mycket kunskap om hästsjukdomar finns också på Hästsverige

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram