Extra årsmöte i Skara Hästland

17 april, 2018 | av: Anna Nyberg

Medlemmar i Skara Hästland kallas till extra årsmöte
tisdag 8 maj kl 18.00 i sekretariatet på Axevalla (det gula huset inne på anläggningen)

På dagordningen:
-Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017
-Revisorernas berättelse
-Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
-Val av revisorer

Vid det ordinarie årsmötet 26 mars bordlades dessa punkter då det fattades vissa poster i den ekonomiska redovisningen.
Välkomna!

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram