Framtidens hästutbildningar håller öppet hus på Axevalla med clinics!

20 november, 2015 | av: AlizonWeb

affisch_oppethus_8dec_slutversion

Välkommen till Öppet hus på Axevalla den 8 dec kl 15:00-22:00!
Framtidens ha?stutbildningar ha?ller o?ppet hus pa? Axevalla. Naturbruksfo?rvaltningen tillsammans med BYS och Skara Ha?stland ha?lsar dig som a?r rid- och travsportsintresserad va?lkommen till o?ppet hus pa? Axevalla travbana.

Vi har ett digert program denna dag! Bla clinic med landslagsryttaren i hoppning Douglas Lindelöw, islandshästclinic med VM-finalisten Eyjo?lfur Thorsteinsson och möjlighet att träffa stja?rnskottet inom svensk travsport Sofia Aronsson i Travskolans stall. Våra clinics är gratis att besöka!

Regionalt hästcentrum på Axevalla

Just nu sker stora satsningar på och i anslutning till Axevalla travbana där ett regionalt hästcentrum håller på att byggas upp. Många intressenter är involverade bland andra: Västergötlands Travsällskap, Skaraortens Ryttarförening på Skålltorp, SLU, Skara kommun, Biologiska Yrkeshögskolan och så Naturbruksförvaltningen. Hästcentrumet bygger på att olika intressenter utvecklar sina respektive verksamheter i samverkan där resurser i form av anläggningar, lokaler, kompetens och satsningar kan samutnyttjas för hela områdets bästa. Under vårt öppethus kommer vi informera och presentera om den nya arenan på Axevalla!
Samtidigt som Öppet hus hålls så pågår även travtävlingar på stora banan och den årliga Julmarknaden hålls i Totohallen! Mycket att se och uppleva denna kväll!

Program för Öppet hus 8 dec:

16:30: Julmarknad i Totohallen o?ppnar.
Fra?n 17:00: Informationstillfa?lle i ko?rhallen.Pa?ga?r hela kva?llen.
17:00, 18:00 & 19:00: Presentation av den nya arenan pa? Axevalla!
17:00: Islandsha?stclinic med VM-finalisten Eyjo?lfur Thorsteinsson.
17:30 -18:00: Tra?ffa stja?rnskottet inom svensk travsport Sofia Aronsson i Travskolans stall.
18:25: Travta?vlingar pa? travbanan.
18:30: Clinic med landslagsryttaren i hoppning Douglas Lindelo?w.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram