Hållbar hästnäring – en kväll om gödsel

18 augusti, 2021 | av: Anna Nyberg

LRF Häst arrangerar tillsammans med HNS ett antal digitala seminarier om en miljömässigt hållbar hästverksamhet.
Måndagen 30 augusti kl 18 handlar det om gödsel. De digitala seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Vid fyra tillfällen i höst arrangerar LRF Häst tillsammans med HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, webbinarier under samlingsrubriken Hållbar hästnäring.

Vid dessa tillfällen läggs fokus på vad vi gör och kan göra för att minska vårt klimatavtryck, och vår näring sätts in i ett större sammanhang. Detta bryts sedan ner i olika nivåer och avslutas med matnyttiga tips in i vardagen. Samverkansparterna vill på detta sätt arbeta för att nå ett av LRF Hästs delegationsmål, att erbjuda kunskapshöjande insatser för våra hästföretagare inom området miljömässig hållbarhet.

Förhoppningen med webbinarierna är att deltagarna ska gå från kvällen med ny kunskap men även med tillförsikt att vi, var och en på sitt sätt, faktiskt bidrar till en hållbar framtid genom en medveten hållbar hästnäring.

Måndag 30 augusti kl 18-20 blir det ett webbinarie via Microsoft Teams om gödsel. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Medverkande på de olika webbinarierna är experter från bland annat LRF, HS, HNS/Skitsmart och Sustainablehorse.se/Hållbar häst.

Senare i september blir det seminarier med tema vatten, energi och konsumtion.

Läs mer på LRF Häst. Där finns också information om hur du anmäler dig.

Sista anmälningsdag är 29 augusti.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram