Lyft in hästarna i regionens utvecklingsarbete

1 mars, 2021 | av: Anna Nyberg
Låt hästarna vara med och föra regionutvecklingen framåt.

Vilken plats tar hästsektorn i Västra Götalandsregionens kommande utvecklingsarbete?
Det kan du vara med och påverka. Nu på torsdag, 4 mars, har regionen en kick off för utvecklingsarbetet 2021-2030 och alla är välkomna att deltaga.

I höstas var Skara Hästland med och svarade på förslaget till regional utvecklingsstrategi. Vi konstaterade då att det saknas en sammanhållen regional strategi som gäller gröna näringar och hästnäringen. Följden av brist på strategi blir att det ena projektet rullas igång efter det andra, utan att en helhet nås, och utan att det finns en övergripande tanke med de olika projekten.
Vi tryckte också på behovet av att lyfta fram hästen som hälsokraft, liksom det innovativa arbete kring häst och hästhållning som utförs bland annat i samarbete med Chalmers.

”Vi vet att hästen och hästsektorn har mycket att ge, på många olika plan, och om den resursen tas tillvara kan vi tillsammans bygga ett bättre samhälle” skrev Skara Hästland bland annat i sitt remissvar.

Torsdagens kick off riktar sig till alla som har varit med och tagit fram strategin och/eller vill bidra till att den genomförs: näringslivet, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och andra statliga myndigheter.

Så passa på nu, du som är hästföretagare eller är engagerad i hästsektorn på olika sätt. Gör vår röst hörd!

Kick offen är gratis och pågår torsdag 4 mars kl 13-15.
Läs mer och anmäl dig här via Västra Götalandsregionens hemsida.

Här kan du läsa Skara Hästlands remissvar på regionutvecklingsstrategin.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram