Styrelsen i Skara Hästland 2017

16 maj, 2017 | av: Anna Nyberg

Den 13 mars hölls årsmöte i föreningen Skara Hästland. Under mötet presenterades verksamhetsberättelse och bokslut för 2016.
Av verksamhetsberättelsen framgick bland annat att naturbruksgymnasiets hästutbildning flyttade in på Axevalla under 2016, och i travets entrébyggnad har utbildningslokaler och matsal skapats genom en renovering.
Under förra året har också en ny veterinärklinik etablerats på Axevallatravet. Det är Hallands djursjukhus som driver Axevallakliniken som en filial.
Under 2016 arrangerades ett antal större westerntävlingar i körhallen på Axevalla, och beslut fattades om att göra i ordning banor för islandshästar på travbanans innerplan.
I övrigt har det hållits utbildningar, kurser, föreläsningar och Skara Hästlands årliga evenemang Skara Hästivalen.
Under 2017 är flera satsningar på gång, bland annat kommer ombyggnationen av ridskolan på Skålltorp att starta, islandshästbanorna färdigställas och ännu en Hästival kommer att arrangeras.

Diana Svensk omvaldes till ordförande i Skara Hästlands styrelse.
Övriga ledamöter är:
Vanja Sandgren, Västergötlands Travsällskap, vice ordförande
Louise Albansson Brohede, Skara kommun, sekreterare
Benny Ternemar, kassör
Monica Andersson, Skaraortens Ryttarförening
Maria Karlssson
Åse Ericson
Alice Thorvald
Suppleanter
Malin Fahlesson, Hushållningssällskapet
Malin Tell, Skara kommun
Mia Olofsson, Skaraortens Ryttarförening
Gunilla Wilhelmsson, Västergötlands Travsällskap
Emma Laurén
Kristina Pryssander
Revisorer: Staffan Planck och Karl-Gustav Bynke

De tre grundarna av Skara Hästland, Skara kommun, Västergötlands Travsällskap och Skaraortens Ryttarförening, ska enligt stadgarna ha egna representanter i styrelsen. Övriga ledamöter utses bland medlemmarna. Under 2016 hade Skara Hästland 37 medlemsorganisationer.

Medlemsavgiften för 2018 fastställdes av årsmötet till 500 kronor, det vill säga detsamma som gäller för 2017.

Skara Hästlands styrelse, från vänster Åse Ericson, Mia Olofsson, Kristina Pryssander, Louise Albansson Brohede, Helena Stadin, Karl-Gustav-Bynke, Alice Thorvald, Monica Andersson, Vanja Sandgren, Benny Ternemar, Diana Svensk, Staffan Planck, Malin Fahlesson.

 

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram