Vill du ha gratis rådgivning kring hållbar hästhållning?

22 mars, 2021 | av: Anna Nyberg
Lisa Andrae med en av sina uppfödningar. Foto: @vildmarksvardag

Just nu finns möjlighet för hästföretagare att få en kostnadsfri rådgivning om hur du skapar en mer hållbar hästhållning. Kravet är att du har minst 15 hästar på anläggningen, som ska vara ett lantbruksföretag.

Det är Greppa näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige, som står bakom insatsen.

I Skaraborg är det bland annat växtodlingsrådgivare Lisa Andrae, som också är hästägare och uppfödare, som gör gårdsbesöken.
Under våren har hon möjlighet att göra tio kostnadsfria rådgivningar hos hästföretagare som har ett jordbruksföretag och minst 15 hästar på anläggningen.

Foto: @vildmarksvardag

På Greppa näringens hemsida beskrivs upplägget:

”Under besöket går du och rådgivaren igenom vilken påverkan hästarna har på miljön och vilka åtgärder du som hästhållare kan göra för att förbättra förutsättningarna.

Du ska få en uppfattning om vad du gör bra idag och var det finns brister. Ni resonerar runt möjliga åtgärder för att minska risken för näringsförluster till vatten och luft. Hästhållning kan i vissa fall påverka vattenmiljön negativt genom att hagarna är upptrampade vilket kan ge fosforförluster, genom bristfällig hantering av stallgödseln och överutfodring.

Exempel på åtgärder som ni tittar på kan vara flyttbara in- och utsläpp till hagar, dränering för att minska stående vatten, se över dagliga rutiner för utfodring och mockning i både hagar och i stall och eventuellt att anlägga fosfordammar. I rådgivningen ingår också att göra en stallgödselberäkning för att diskutera stallgödselhantering.”

Den som får besök behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt.

─ Under besöket går vi igenom antalet hästar, vilka strömedel som används, hur lång installningsperiod hästarna har, var gödseln hamnar, i hagen eller i boxen, och liknande frågor, säger Lisa Andrae, som har fått medel för att under våren göra tio gårdsbesök som är kostnadsfria för hästhållaren.

─ Besöket tar cirka två till tre timmar, och det behöver göras på plats eftersom en gårdsvandring är en viktig del i besöket. Men vi uppehåller oss mest utomhus, så det ska vara smittsäkert, fortsätter hon.

I första hand hoppas Lisa hitta hästgårdar i Skaraborg, eftersom hon själv bor i Falköping.

─ Det är ett verkligt förmånligt erbjudande, och det finns inga risker med att delta. Besöken har endast ett rådgivande syfte och informationen sprids inte vidare till exempelvis kontrollerande myndigheter.
─ Greppa Näringen är ett lyckosamt projekt som genom rådgivning till lantbruksföretag har kunnat bidra till positiva effekter för miljön.  Lantbrukare har också upplevt att vid kontakter med exempelvis kommunens miljökontor, kan det vara en fördel att ha gått igenom en rådgivning, och visa att man är proaktiv, säger Lisa Andrae.

Är du intresserad av ett gårdsbesök så hör av dig till Lisa Andrae
Mail lisa@nordfalan.se
Tel 073 053 91 65

Kostnadsfri rådgivning erbjuds även på fler håll i Sverige under våren
Läs mer här

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram