Mer samverkan gör hästnäringen starkare

16 november, 2020 | av: Anna Nyberg
Några av deltagarna i inspirationsträffen kring en samverkansplattform. Projektledare Petra Wirtberg till höger.

Med projektet Samverkansplattform för hästnäringen i Västra Götaland kan näringen växlas upp. Det är tanken bakom det projekt som drivs just nu av LRF och Västra Götalandsregionen.

Hästnäringen växer från år till år och bara i Västra Götaland räknar man med att det finns 56 400 hästar, och att det leder till 2 500 helårsarbeten.

Västra Götalandsregionen anser att hästnäringen ur flera perspektiv är viktig för västra Sverige. Den knyter an till många viktiga frågor som hållbarhet, turism, jämställdhet, landsbygdsutveckling, stad och land-perspektivet, landskapsvård, rekreation och framför allt företagande.

Därför har Västra Götalandsregionen tillsammans med LRF finansierat ett projekt för att skapa denna en plattform för att stimulera till fler företag, bättre lönsamhet och fortsatt utveckling av branschens möjligheter.

Projektet Samverkansform för hästnäringen i Västra Götaland skall växla upp näringen ytterligare tillsammans med regionens kommuner, hästnäringens organisationer, akademi och andra samarbetspartners. För att utifrån intressegrupper söka projektmedel anordna nätverksträffar och andra aktiviteter som kan stärka näringen.

Projektets styrgrupp består av Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen, Naana Rench, Coompanion Göteborg, Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen, Magnus Fredricsson, SKL och Pernilla Holgersson, Anthesis.

Under hösten har två inspirationsträffar arrangerats, i Skövde och Göteborg. I Skövde fick deltagarna fundera över hästnäringens möjligheter och behov, och landade i en rad förslag.

Det blev många förslag kring vad hästnäringen behöver bli bättre på.

Hästföretagen behöver bli bättre på digitalisering, att fånga upp vad kunderna vill ha, stärka miljöarbetet – och att ta betalt för det arbete som utförs, så att det faktiskt går att leva på sitt företagande, det var några saker som deltagarna kom fram till på mötet i Skövde.

Projektledare Petra Wirtberg har sedan deltagit i möten i olika forum, däribland med Skara Hästlands styrelse, där hon redogjorde för hur samverkansplattformen har identifierat fem områden att arbeta med:

# Hästar och folkhälsa – hästunderstödda insatser

# Handel och produktutveckling

# Tjänster och service

# Besöksnäring – hästturism

# Hållbara företag – affärsmannaskap

Ett förslag till hur plattformen ska driftas och finansieras skall nu tas fram inför projektets avslutning i december.
”Tiden är kort, men med den starka passion som finns i näringen skall vi tillsammans lösa detta”, sade Petra Wirtberg, som gärna tar emot tankar och förslag kring samverkansplattformen.

Du når henne via mail

Följ samverkansplattformen via dess Facebooksida.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram